Cheiracanthium mildei
(Long-legged Sac Spider)

Picture ID 1423

Picture of Cheiracanthium mildei (Long-legged Sac Spider) - Dorsal,Webs

Help Identify Spider & Sex

Additional Pictures

Picture of Cheiracanthium mildei (Long-legged Sac Spider) - Male - Dorsal Enlarge picture icon
Picture of Cheiracanthium mildei (Long-legged Sac Spider) - Female - Dorsal,Gravid Enlarge picture icon
Picture of Cheiracanthium mildei (Long-legged Sac Spider) - Dorsal Enlarge picture icon
Picture of Cheiracanthium mildei (Long-legged Sac Spider) - Male - Eyes,With Prey Enlarge picture icon